Metal preziatuen galdaketa

Galdatzea egin aurreko jakinarazpena

Otsailaren 22ko 197/1988 Errege Dekretuaren 96. artikuluak eskatzen duena betetzen duen agiriaren eredua. Dekretu horrek xedatzen duenaren arabera, lingote edo antzeko beste era batzuetan saltzeko objektuen galdatzea edo desegitea egin aurretik horren berri emango zaio Ertzaintzari, zazpi eguneko aurrerapenarekin.  

Metal preziatuak galdatzeko kontratuaren orria

Otsailaren 22ko 197/1988 Errege Dekretuaren 95. artikuluan eskatzen dena betetzen duen agiriaren eredua. Dekretu horrek xedatzen duenaren arabera, industria horiek hilean behin aurkeztu beharko dute agiri hori dagokion polizia-bulegoan.